Hanke-esittelyt

Hankkeet

Olemme vahvasti mukana tukemassa kansainvälistä 10 000 rauhanteknologian ekspertin kokoontumista vuodenvaihteessa 2023 – 24. Tapahtumaan on lähdössä myös joukko suomalaisia. Tämä World Peace Assembly -nimeä kantava tapahtuma toteutuu 29.12. – 13.1. Hyderabadissa, Intiassa. Tiedotamme aiheesta näillä sivuilla lisää syksyn aikana.

Suomessa ajatuksemme on edetä seuraavin suuntaviivoin:

1. Suomalaista tutkimusnäyttöä ilmiöstä

Kenttäparadigmaa hyödyntävistä rauhanhankkeista on jo vahva tutkimusnäyttö, mutta ne eivät ole silti saaneet yleistä hyväksyntää juuri muualla kuin asiaan vihkiytyneiden parissa.

Emme ole naiiveja emmekä usko, että yksi tai kaksi tutkimusta lisää aiheesta muuttaa oleellisesti yleistä suhtautumista, mutta silti tavoitteemme on saada suomalaista tutkimusnäyttöä. Niille suomalaisille toimijoille, jotka ovat asenteellisesti avoimia edes uuden paradigman mahdollisuudelle tutkimuksilla voi olla merkitystä. Hyväksymme tosiasian, että fiksut suomalaiset(kaan) eivät usko ennen kuin itse näkevät. 

Yritämme hankkia sekä rahoitusta että tekijöitä tutkimuksille, jotka voitaisiin tehdä suomalaisten toimesta, jossakin suomalaisessa tutkimuslaitoksessa.

2. Suomeen ryhmä rauhan experttejä

Kuten olemme esittäneet prosentin neliöjuuri rauhanteknologian eksperttejä riittää vaikuttamaan positiivisesti koko yhteisön kollektiiviseen tietoisuuteen. Suomen nykyisen väkiluvun osalta tämä tarkoittaa lukua 235. 

Tavoitteemme on kerätä ryhmä, jonka koko on 280 henkeä, jolloin voidaan varmistaa päivittäinen kynnysluvun 235 ylitys. Ryhmä tekee ”töitä” noin 20 – 40 tuntia viikossa eli kyseessä on vähintään puolipäivinen työ.

Olemme idealisteja, mutta myös puolittain realisteja ja näemme, että tällaisen ryhmän rahoitus on mahdollista toteuttaa nopeimmin yksityisvaroin. Vasta myöhemmin, näyttöjen lisäännyttyä ja kollektiivisen tietoisuuden hieman kirkastuttua, voimme ajatella valtion osallistuvan kustannuksiin. 

Tärkeää on kuitenkin huomata, että merkittävä kollektiivisen tietoisuuden paraneminen ja esim. väkivaltarikollisuuden lasku saadaan aikaan niillä taloudellisilla säästöillä, mitä muutoksesta seuraa.

3. Rauhanturvajoukot kriisialueille

Katsomme, että Suomi on hyvinvointivaltiona velvollinen antamaan panoksensa myös maailman rauhaan ja kriisialuelle. Koska meillä on jo olemassa oleva hyvä maine ja hyvin organisoitunut rauhanturvaperinne, hyödynnämme tätä. Haluamme koota Suomelle 250 – 300 hengen suuruisen todellisen rauhanturvajoukon rauhanteknologian experteistä maailmalle kriisipesäkkeitä rauhoittamaan. Ryhmä voi toimia joko yhdessä olemassa olevien rauhanturvajoukkojen kanssa tai täysin erillisenä hankkeena. 

4. Rauhanturvaryhmä, joka vaikuttaa maailmanlaajuisesti.

Suomi on joissain kyselyissä arvioitu maailman onnellisimmaksi maaksi ja hiljaisuudestamme ja luotettavuudestamme olemme myös tunnettuja ympäri maailmaa. Suomalaisten suomalais-ugrilainen tai saamelais-kalevalainen mentaliteetti on jotain ainutlaatuista ja katsomme, että suomalaisilla voisi olla merkittävä rooli maailmanlaajuisessa rauhanratkaisussa. Kuningastavoitteemme on se, että suomalaisvoimin tai ainakin selkeällä tuella rakennetaan myös globaalisti vaikuttava 10 000 TM-ekspertin ryhmä. Tämä kuulostaa komealta ja suurisuuntaiselta, mutta voitaisiin saavuttaa vuosiksi jo yhden hävittäjän hinnalla.