Hankkeemme

Rauha Nyt-yhdistyksen hankkeet

Olimme mukana tukemassa kansainvälistä 10 000 rauhanteknologian ekspertin kokoontumista vuodenvaihteessa 2023–24. Tapahtumaan osallistui myös joukko suomalaisia. Tämä World Peace Assembly -nimeä kantava tapahtuma toteutui 29.12.–13.1. Hyderabadissa, Intiassa. Lisätietoja.

Suomessa ajatuksemme on edetä seuraavin suuntaviivoin:

1. Suomalaista tutkimusnäyttöä ilmiöstä

Kenttäparadigmaa hyödyntävistä rauhanhankkeista on jo vahva tutkimusnäyttö, mutta ne eivät ole silti saaneet yleistä hyväksyntää juuri muualla kuin asiaan vihkiytyneiden parissa.

Emme ole naiiveja emmekä usko, että yksi tai kaksi tutkimusta lisää aiheesta muuttaa oleellisesti yleistä suhtautumista, mutta silti tavoitteemme on saada suomalaista tutkimusnäyttöä. Niille suomalaisille toimijoille, jotka ovat asenteellisesti avoimia edes uuden paradigman mahdollisuudelle tutkimuksilla voi olla merkitystä. 

Yritämme hankkia sekä rahoitusta että tekijöitä tutkimuksille, jotka voitaisiin tehdä suomalaisten tutkijoiden toimesta, jossakin suomalaisessa tutkimuslaitoksessa. Jos tiedät suomalaistutkijan, jonka kiinnostuspiiriin aihe voisi sopia, kerro se meille.

2. Suomeen ryhmä rauhan experttejä

Kuten olemme esittäneet prosentin neliöjuuri rauhanteknologian eksperttejä riittää vaikuttamaan positiivisesti koko yhteisön kollektiiviseen tietoisuuteen. Suomen nykyisen väkiluvun osalta tämä tarkoittaa lukua 235. 

Tavoitteemme on kerätä ryhmä, jonka koko on noin 300 henkeä, jolloin voidaan varmistaa päivittäinen kynnysluvun 235 ylitys. Ryhmä tekee ”töitä” noin 20 – 40 tuntia viikossa eli kyseessä on vähintään puolipäivinen työ.

Olemme idealisteja, mutta myös puolittain realisteja ja näemme, että tällaisen ryhmän rahoitus on mahdollista toteuttaa nopeimmin yksityisvaroin. Vasta myöhemmin, näyttöjen lisäännyttyä ja kollektiivisen tietoisuuden hieman kirkastuttua, voimme ajatella valtion osallistuvan kustannuksiin. 

Siitäkin huolimatta, että merkittävä kollektiivisen tietoisuuden paraneminen ja esim. väkivaltarikollisuuden lasku säästää yhteiskunnan varoja monin kerroin sen, mitä siihen joudutaan panostamaan.

Jos tunnet varakkaita filantrooppeja tai mesenaatteja, joilla voisi olla avoimuutta tällaista asiaa edistää, kerro heistä meille. Kiitos!

3. Rauhanturvajoukot kriisialueille

Katsomme, että Suomi on hyvinvointivaltiona velvollinen antamaan panoksensa myös maailman rauhaan ja kriisialuelle. Koska meillä on jo olemassa oleva hyvä maine ja hyvin organisoitunut rauhanturvaperinne, hyödynnämme tätä. Haluamme koota Suomelle 250 – 300 hengen suuruisen todellisen rauhanturvajoukon rauhanteknologian experteistä maailmalle kriisipesäkkeitä rauhoittamaan. Ryhmä voi toimia joko yhdessä olemassa olevien rauhanturvajoukkojen kanssa tai täysin erillisenä hankkeena. 

4. Rauhanturvaryhmä, joka vaikuttaa maailmanlaajuisesti.

Suomi on joissain kyselyissä arvioitu maailman onnellisimmaksi maaksi ja hiljaisuudestamme ja luotettavuudestamme olemme myös tunnettuja ympäri maailmaa. Suomalaisten suomalais-ugrilainen tai saamelais-kalevalainen mentaliteetti on jotain ainutlaatuista ja katsomme, että suomalaisilla voisi olla merkittävä rooli maailmanlaajuisessa rauhanratkaisussa. Kuningastavoitteemme on se, että suomalaisvoimin tai ainakin selkeällä tuella rakennetaan myös globaalisti vaikuttava 10 000 TM-ekspertin ryhmä. Tämä kuulostaa komealta ja suurisuuntaiselta, mutta voitaisiin saavuttaa vuosiksi jo yhden hävittäjän hinnalla.

Jos sinulla on ajatuksia siitä, miten yllä kuvattuja hankkeita voisi edistää tai jos haluat jopa olla mukana niitä valmistelemassa, ota meihin yhteyttä.

Scroll to Top