Rauha nyt -yhdistys

Yhdistys rauhan puolesta

Rauha nyt on nimensä mukaisesti yhdistys, joka toimii, jotta sotia ja yhteiskunnallisia konflikteja voitaisiin ehkäistä ja neutraloida. Se on pieni, mutta dynaaminen neljännen sektorin toimija, joka työskentelee sen eteen, että ongelmien ratkaisuun sovellettaisiin diplomatian ohella kasvatuksellisia, ”aivo- ja tietoisuuslähtöisiä” ratkaisuja, jotka perustuvat uuteen tietoisuuskäsitykseen, ns. kenttäparadigmaan.

Näkökulmamme rauha-aiheeseen on:

  • Absoluuttisen väkivallaton: emme kannata sen enempää hyökkäys- kuin puolustustaistelujakaan. Mielestämme kaikki väkivalta tulisi lopettaa nyt.
  • Ennaltaehkäisevä: Sodat ja konfliktit tulisi ehkäistä ennen vihollisuuksien syntymistä ihmisten välistä yhteisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistamalla. Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja heillä on käsitys ja kokemus elämän ykseydestä, he eivät taistele tai hakeudu konflikteihin. Yksilöitä ja yhteisöjä voidaan tukea kokemaan ja älyllisesti ymmärtämään elämän ykseys. Myös yhteisön ilmapiiriä, kollektiivista tietoisuutta, voidaan monin tavoin rakentaa sopuisammaksi.

Me emme:

  • Koskaan valitse puolta – ymmärrämme, että konfliktin kummallakin osapuolella on yleensä jokin perustelu toiminnalleen. Yleensä perussyynä konfliktien taustalla ovat kumuloituneet yhteiskunnalliset jännitteet ja stressi.
  • Emme ajattele, että sota tai konflikti on yhden johtajan, presidentin tai pääministerin syy, vaan taustalla on yleensä henkisesti huonosti voiva, heikko ja stressaantunut yhteisö. Johtaja on se, joka toimii yhteisön turhautumisen peilinä tai purkautumiskanavana.
  • Emme aliarvioi muita käytännön ratkaisuja. Diplomatialla, neuvotteluilla, politiikalla, hyväntekeväisyystoiminnalla jne. on kaikilla arvonsa ja paikkansa. Vaikka emme toimi materiaalisen tason ratkaisujen parissa, vaan ainoastaan toimintailmapiiriä suotuisaksi rakentaen, emme silti vähättele muiden toimien merkitystä. Myös niitä tarvitaan.

Rauha nyt -yhdistys tekee yhteistyötä Suomen TM-liiton, David Lynchin säätiön ja Global Union of Scientists for Peace -järjestön sekä väkivallattomien rauhan yhdistysten ja tutkijoiden kanssa.

Yhdistyksellä ei toistaiseksi ole jäsenmaksua ja mukaan toimintaan pääsee matalalla kynnyksellä. Jos koet yllä kerrotut periaatteemme hyviksi, ota yhteyttä ja tule mukaan. Alla yhteystiedot.

Yhdistyksen ydinryhmä (hallitus) on viisihenkinen. Siihen kuuluu:

Asko Ali-Marttila, pj, hankekoordinaattori, p. 0400 400 200, asko@rauha.rocks
Marjaana Murto, sihteeri p. 040 717 9781
Anneli Kurkela
Heli Jurvanen
Ilkka Santtila

Scroll to Top