Kysymyksiä ja vastauksia
Kenttäparadigmasta selkokielellä

On selvää, että tästä teemasta, jos jostain nousee paljon kysymyksiä. Seuraavassa käsittelemme lyhyesti keskusteluissa usein esiin tulevia teemoja.

Mitä on kollektiivinen tietoisuus?

Ajan henki, ilmapiiri, yhteisön henkinen tila. Sosiologian uranuurtaja Émile Durkheim havainnollistaa asiaa todeten, että ihmisillä on kaksi tajuntaa; toinen niistä on koko ryhmän tai yhteiskunnan yhteinen ja toinen on se henkilökohtainen, joka tekee meistä yksilön ja persoonallisuuden.

Onko ”rauhanteknologian TM-eksperttien” toiminnassa kyse rukoilusta tai siitä, että toivotaan yhdessä rauhaa?

Ei varsinaisesti ole kyse siitä, että tietoisesti toivotaan sitä tai tätä. Kyse on siitä, että TM-meditaation avulla oma tietoisuus rauhoitetaan ja lisäksi mielen ja kehon välistä yhteyttä vahvistetaan harjoitteilla, jotka on kehitetty tähän tarkoitukseen. 

Yksilötasolla mielen ja kehon harmonisoituminen voidaan mitata esim. aivojen EEG:n selkeänä tahdistumisena. Rauhanteknologian TM-ekspetit tekevät harjoitteita, joiden tarkoitus on nimenomaisesti kollektiivisen tietoisuuden ”puhdistaminen” ja rauhoittaminen, mutta tämä ei tapahdu tietoisen pintatajunnan tasolla, vaan on seurausta hermoston syvästä rauhoittumisesta ja integraatiosta. Koska yksilön tietoisuus on selkeässä yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen, tämä vaikutus tulee esiin myös siinä.

Jos kerran näyttö kenttäparadigmasta on selkeää, miksi se ei ole jo laajemmassa käytössä?

Tähän pitää sanoa ensin, että hyvä kysymys;-) Tosiasia on, että se oikeasti edellyttää maailmankuvan muuttamista ja kaikki mikä vaatii ihmisen syvimpien uskomusten säätöä, on meille todella vaikeaa. Jos ympärillämme ei ole ketään, joka ajattelee samoin – siis uudella tavalla – emme itsekään yleensä jaksa uskoa kokemuksiimme tai järkeemme. Miten se Gandhi nyt sanoikaan: ”ensin ajatus vaietaan, sitten sille nauretaan, sitten sitä vihataan ja lopulta se on kaikille itsestään selvää”.

Miksi sitten Intia ei ole mallimaa? Siellähän noita meditaation harjoittajia on pilvin pimein?

Meditaatio on terminä tuttu Intiassa ja jopa osa sikäläistä kulttuuria, mutta on ilmeistä, että ainakin suuri osa meditaatiotekniikoista on vuosisatojen saatossa muuttunut sellaisiksi, että ne eivät tuota enää niitä tuloksia, joita tuottivat parhaimmillaan.

Aiheeseen liittyvissä kirjoituksissa tulee esiin joitain ei-niin-tavallisia termejä. Alla muutamia niistä.

  • Aivolähtöinen: usein sama kuin ”tietoisuuslähtöinen”, viittaa siihen, että kyse on yksilön sisäiseen henkiseen tai fyysiseen tilaan vaikuttamisesta
  • Koherenssi: koherenssilla viitataan kirjoituksissa usein sopusoinnun tai keskinäisen yhteisymmärryksen lisääntymiseen, aivoaaltojen yhteydessä niiden samantahtisuuteen
  • Koherenssiryhmä: meditaation harjoittajien ryhmä, jonka tavoitteena on ilmapiirin parantaminen, ”koherenssin lisääminen”
  • Paradigma: näkökulma, ajattelutapa, katsantokanta
  • Transsendenttinen Meditaatio (TM): yksinkertainen meditaatiotekniikka, katso lisää transsendenttinen-meditaatio.fi
  • TM-sidhit, TM-sidhiohjelma: edistynyt TM-harjoitus, johon sisältyy tekniikoita, joiden tarkoitus on myös ympäristön rauhoittaminen