Tutkimusnäyttö

Taustaa

Kollektiivinen tietoisuus on käsitteenä tuttu länsimaisen psykologian ja sosiologian piirissä jo viime vuosisadan alusta. Sitä käyttivät merkittävässä määrin niin amerikkalaisen psykologian isänä pidetty William James kuin koko länsimaisen sosiologian isänä pidetty Émile Durkheim. Himalajan jooga- ja meditaatioperinteessä ajatus kollektiivisesta tietoisuudesta on tuttu jo ainakin parin tuhannen vuoden takaa.

Tarina kertoo, että ensimmäiset tutkimukset kenttäparadigman hyödyntämisestä ja meditaation vaikutuksista kollektiiviseen tietoisuuteen tehtiin sen jälkeen, kun TM-meditaation länsimaihin tuonut Maharishi Mahesh Yogi oli useammalla luennollaan puhunut siitä, että meditaation harjoittaja vaikuttaa myös ympäristöönsä. Maharishi oli esittänyt ajatuksen siitä, että kun prosenttikin ihmisistä rauhoittaa itsensä meditoiden, se harmonisoi myös ympäröivää yhteisöä. Luennolla paikalla olleet tutkijat kiinnostuivat asiasta, kun huomasivat, että nyt sanottiin jotain, mikä on mitattavissa.

Prosentin neliöjuuri riittää

TM-meditaation harrastus lisääntyi tuohon aikaan Yhdysvalloissa nopeasti ja löytyi jo kaupunkeja, joissa yksi prosentti väestöstä oli oppinut meditaation. Kun näitä kaupunkeja verrattiin vastaaviin kaupunkeihin, joissa ei ollut meditoijia kuin vähän, tulikin esiin esim. selvä ero rikollisuudessa. Myöhemmin tutkimuksia ”prosentin vaikutuksesta” tehtiin lisää ja tutkimuksissa pyrittiin huomioimaan muut asiaan vaikuttavat muuttujat, mutta silti tulokset olivat johdonmukaisia. Ilmiö nimettiin ”keksijänsä” nimen mukaan termillä Maharishi Effect – Maharishi-ilmiö.

Se että yksi prosentti voisi vaikuttaa koko muuhun väestöön on jo kulmakarvoja kohottavaa, mutta tämä oli kuitenkin vain esimakua siitä, mitä paljastui myöhemmin. Useiden näyttöjen ja tutkimusten perusteella jo prosentin neliöjuuri TM-meditaation tiettyjä jatkotekniikoita (sidhi-ohjelmia ja ns. joogalentoa) harjoittavia riittää tuottamaan mitattavan myönteisen vaikutuksen ympäröivään yhteisöön. Tämä tarkoittaa käytännössä, että esim. Suomen 5,6 miljoonan väestön osalta 236 hengen joukko näitä rauhanteknologian eksperttejä riittäisi saamaan jotain mitattavaa aikaan. Koko maailman noin 8 miljardin väestöstä prosentin neliöjuuri on tällä hetkellä noin 9000. Tästä syystä tavoitteemme on rakentaa 10 000 hengen kokoinen rauhanteknologian ekspertin pysyvä ryhmä.

Seuraavassa esittelemme lyhyesti muutamia toteutuneita projekteja ja interventioita, missä yllä kuvattua Maharishi-ilmiötä on menestyksekkäästi hyödynnetty.

TM-rauhanteknologian ekspertit käytännön toimissa

Ensimmäisissä käytännössä tehdyissä kokeissa tuli ilmi rikollisuuden aleneminen kaupungeissa, joissa meditaation harjoittajien määrä nousi yli prosentin. Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittuja yhdysvaltalaiskaupunkeja oli 11 samoin kuin kontrollikaupunkeja, kaavio alla), toisessa tutkimuksessa 24 tutkittavaa kaupunkia verrattiin samaan määrään kontrollikaupunkeja. Ensimmäisessä kokeessa meditaation harjoittajien vaikutus rikollisuuteen oli 16,5%, toisessa 22%. Kolmannessa tutkimuksessa koekaupunkeja oli 240, joita verrattiin 160 kontrollikaupunkiin. Tämä tutkimus vahvisti edellisten tulokset ja sen, että syy oli nimenomaan kasvanut meditaation harjoittajien määrä.

Libanonin sodan aikana (Baskintan alueella) saatiin sotatila käytännössä rauhoitettua ja loppumaan, kun prosentti väestöstä opetettiin meditoimaan.

Rhode Islandilla tehdyssä kokeessa murhien ja itsemurhien määrä väheni yli 40%, kun TM-rauhanteknologian ekspertit tekivät alueelle kolmen kuukauden intervention. Elämänlaadussa voitiin mitata monia muitakin parannuksia. 

The Journal of Mind and Behavior, vol 8, 1987, pp. 67-104

Kylmän sodan aikana (1978) silloisiin kriisipesäkkeisiin Keski-Amerikka (Nicaragua), Lähi-Itä (Libanon ja Iran), Afrikan eteläosa (Rhodesia + Sambia) sekä Thaimaa tehty 1400 TM-ekspertin interventio rauhoitti merkittävästi kaikkia kriisialueiden sotatoimia ja sotatoimissa kuolleiden määrä putosi pieneen osaan siitä, mitä se oli ennen interventiota.

Kansainvälinen rauhanprojekti Lähi-Idässä. Ryhmä TM-rauhanteknologian eksperttejä kokoontui kahdeksi kuukaudeksi Jerusalemiin tarkoituksenaan rauhoittaa sotatilannetta. Asiasta ilmoitettiin julkisesti etukäteen. Kun ulkopuolinen arvioija analysoi intervention aikaiset tapahtumat, paljastui, että tilanne oli kokonaisuudessaan elänyt koko kahden kuukauden ajan samaan tahtiin kuin rauhanteknologian eksperttien määrä oli vaihdellut. Mitä suurempi TM-ryhmä, sitä rauhallisempi tilanne alueella. Kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, positiivinen kehitys näytti olevan suoraan riippuvainen TM-eksperttien määrästä.

Journal of Conflict Resolution, vol 32, no. 4, Dec 1988, pp. 776-812.

Ensimmäinen testi TM-rauhanteknologian maailmanlaajuisista vaikutuksista tehtiin vuosien 1983-1984 vaihteessa. Prosentin neliöjuuri oli silloisesta maailman väestöstä 6 900. Yli 7000 TM-rauhanteknologian eksperttiä kokoontui Iowassa. Intervention vaikutukset voitiin nähdä ennustetun kaltaisina erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös kansainvälisissä konflikteissa. Maailma rauhoittui mitattavasti ja sekä onnettomuudet että rikollisuus vähenivät.

Tutkimusyhteenveto TM-rauhaneksperttien suorittaman seitsemän eri intervention vaikutuksista poliittisen väkivallan ilmenemiseen Libanonin sodassa päätyi musertavaan lopputulokseen. Sota-rauha indeksillä mitaten todennäköisyys sille, että interventioiden vaikutus olisi ollut sattumaa oli pienempi kuin yksi kymmenestä miljoonasta biljoonasta. (p=0,0000000000000000009). Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285-338, 2005.

Kokeita ja tutkimuksia ilmiön olemassaolosta on tehty tähän päivään mennessä jo useita kymmeniä ja kaikki tulokset ovat samansuuntaisia. Muutamat aihetta tutkineet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tutkimuksiin perustuva näyttö Maharishi-ilmiöstä on jo selkeämpi kuin oikeastaan mistään muusta sosiologisesta ilmiöstä tai interventiosta. Arvioi itse. Voit tutustua tutkimuksiin suomenkielisen yhteenvedon avulla tai Joachim Claesin The Field Paradigm -kirjan avulla. Kirjan verkkoversio (fieldparadigm.com) on maksuton ja esim. tästä verkkokaupasta löydät kirjasta paperiversion.
Englanniksi voit tutustua ilmiön taustaan esim. kansainvälisen Global Union of Scientists for Peace -organisaation kotisivulla gusp.org. Heidän aihetta hienosti havainnollistavan esitteensä löydät https://www.gusp.org/brochures/.

Scroll to Top