Alexander Stubb olisi presidenttinä paras rauhan rakentaja ja säilyttäjä 

Kenen johdolla rauha säilyy -kyselyn ja osin myös ehdokkaiden muiden kannanottojen perusteella arvioimme, että rauhan säilymisen kannalta paras valinta presidentiksi on Alexander Stubb. Hyväksi kakkoseksi kyselyssämme tuli Paavo Väyrynen. Kolmanneksi paras rauhanrakentaja on mielestämme Pekka Haavisto.

Ehdokkaiden taitoa, kykyä ja halua rauhan rakentajina ja säilyttäjinä olivat yhdistyksemme ohella arvioimassa ulkopuoliset yhteistyökumppanimme rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori, emeritus, Tuomo Melasuo sekä palkittu toimittaja Sampsa Oinaala

Kaikki kolme arvioijatahoa antoi viidelle parhaalle ehdokkaalle pisteitä yhdestä viiteen ja yhteenlaskettu pistesumma ratkaisi järjestyksen. 

Kaikki pisteet huomioiden ehdokkaita arvioitiin seuraavasti:   
1. Alexander Stubb, 13 pistettä 
2. Paavo Väyrynen, 10 pistettä 
3. Pekka Haavisto, 7 pistettä 
4. Harry Harkimo, 6 pistettä   
5. Olli Rehn, 5 pistettä
6. Li Andersson, 4 pistettä

Seuraavassa kunkin arvioijatahon lyhyet perustelut omille valinnoilleen kolmen parhaan osalta.

Tuomo Melasuon arvio:

Ehdotuksessani on otettu mukaan ainoastaan ne kolme ehdokasta, joiden vastaukset ovat käytössäni. Jos olisin huomioinut myös muita niin silloin arviointini ei perustuisi tasapuolisuuteen vaan ehdokkaiden puoluekantaan tai/ja ”pärstäkertoimeen”.

5 pistettä, Paavo Väyrynen
Hänellä on selvästi enemmän kokemusta kansainvälisestä maailmasta ja Suomen ulkopolitiikasta. Hän on myös johtanut ulkopolitiikkaa erilaisina kausina ja oppinut arvioimaan niiden moniulotteisia vaateita nimenomaan rauhanproblematiikan kannalta.

4 pistettä, Alexander Stubb

Hänelläkin on merkittävä kansainvälinen kokemus, joka keskittyy erityisemmin kansainvälisiin järjestöihin, akateemiseen maailmaan ja säätiöihin. Hänen ominaisuuksistaan ja kyvyistään rauhanvälittäjänä ja säilyttäjänä on vaikea saada selkeää kuvaa, niin paljon hänen käyttämänsä tyyli kyselyymme vastaamiseen keskittyi häneen itseensä ja omiin tekemisiinsä.

3 pistettä, Harry Harkimo

Hänellä on merkittävä kokemus urheilujohtajana ja urheilun edistäjänä yleisemmällä tasolla niin rahoittajana, valmentajana ja itsekin kansainvälisen tason purjehtijana. Hänen merkittävin kansainvälinen saavutuksensa on yksin suoritettu maailmanympäripurjehdus. Hjallis Harkimon kykyjä rauhanmiehenä on vaikea arvioida siksi suppeita ja yleisluonteisia hänen vastauksensa kyselyymme ovat.

Sampsa Oinaalan arvio:

5 pistettä, Pekka Haavisto

Haavistolla on vankka kokemus ulkopolitiikasta ja rauhanvälityksestä. Hän on aiemmin kritisoinut sotilasmenoja ja on myös itse aseistakieltäytyjä. Hänellä on potentiaalia yhdistää suomalaisia vaikeassa maailmantilanteessa.

4 pistettä, Alexander Stubb

Stubb painottaa kansainvälisyyttä ja rajojen madaltamista. Myös hänellä on paljon kokemusta sekä ulkopolitiikasta, että rauhanvälityksestä.

 3 pistettä, Li Andersson

Andersson painottaa voimakkaasti ihmisoikeuksia ja herättelee aktiivisimmin keskustelua Suomen Nato-jäsenyyden sisällöstä. Ulkopolitiikassa hän on kokematon. Lisäksi hän kannattaa asevelvollisuuden laajentamista sekä sotilasmenojen kasvattamista.

Rauha Nyt -yhdistyksen arvio:

Yhdistys antoi huomattavan merkityksen sille, vastasiko ehdokas kyselyymme. Katsomme, että osallistuminen tällaiseen rauhaa koskevaan kyselyyn on sinällään pieni teko rauhan puolesta. Tässä tapauksessa se kuvaa myös ehdokkaan avoimuutta uudelle ja uusille ratkaisuille, joita rauhan kysymyksissä ilmiselvästi tarvitaan.

5 pistettä, Alexander Stubb

Harrastuneisuus ja kiinnostus rauhaan näkyy vastauksissa. On tehnyt konkreettisesti rauhan eteen ja aktiivisesti ajatellut myös täysin uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Toivomme lisää tekstareita Lavroville. Jos ei nyt ehtinyt tutustua Gusp:in ratkaisuihin, milloin ehtii?

4 pistettä, Paavo Väyrynen

Järkevää pohdintaa ja laaja-alaista ulkopoliittista ajattelua. Kyllä, kaikkien kanssa pitää pystyä keskustelemaan ja väkivalta Ukrainassa(kin) olisi hyvä lopettaa mahdollisimman nopeasti. Kuten Paavo sanoo, rauhaa tulisi nyt ryhtyä päättäväisesti tekemään sekä ”mielissä että teoissa”.

3 pistettä: Harry Harkimo

Vastasi kyselyymme ja kiteytti ajatuksensa ihan hyvin. Arvostamme suoria liikemiesmäisiä otteita silloin kun ne tarkoittavat turhan byrokratian ohittamista. Harkimolle pisteitä myös yhteiskunnallista sopua lisäävän osallistamisen integroinnista politiikkaan.

*******
Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita sekä ulkopuolisina arvioijina toimineita professori, emeritus, Tuomo Melasuota ja toimittaja Sampsa Oinaalaa.
Kolme ”mitalistia” palkitsemme Fieldparadigm -kirjalla.
Noin viikon sisällä raportoimme tässä blogissa historialliseksi arvioidusta, kansainvälisestä rauhanoperaatiosta, joka alkaa 29.12.

Asko on monipuolisesti yhteiskunnasta, sen hyvinvoinnista, ilmapiiristä ja elinvoimasta kiinnostunut osa-aikainen sisällöntuottaja ja tapahtumakoordinaattori Saimaan Salosaaresta Ruokolahdelta.

Lue lisää

Kommentoi

Scroll to Top