Kenen johdolla rauha säilyy? Kysymme ehdokkailta sodasta ja rauhan rakentamisesta

Rauha nyt -yhdistys toteuttaa syys-lokakuussa kyselyn, jossa kaikilta presidentinvaaliehdokkailta tiedustellaan heidän kantojaan tärkeisiin sotaan ja rauhaan liittyviin kysymyksiin.

Uskomme, että äänestäjien kuin ehdokkaidenkin yhteinen toive on, että Suomi saisi elää seuraavan presidentin koko kauden rauhan aikaa. Samoin uskomme suuren valtaosan toivovan rauhanomaista kehitystä myös Suomen lähialueille.

Nopeasti kehittyvässä maailmassa myös rauhankäsitys ja -ratkaisut kehittyvät. Yhdistyksemme haluaa edistää rauhaisan yhteiskunnan kehittymistä uusilla, tutkituilla keinoilla rauhan perustasolla, kansalaisten ja kansojen tietoisuudessa. Kysymme nyt ehdokkailta, missä määrin ja millä keinoin he haluaisivat rauhaa edistää.

Kysymyksemme ovat:

  1. Miten tärkeänä – suhteessa muihin presidentin velvollisuuksiin – pidätte rauhan edistämistä lähialueilla ja kansainvälisesti?
  2. Voitteko muutamalla lauseella ytimekkäästi kertoa, mitä tekisitte Suomen ja lähialueen rauhan eteen käytännössä?
  3. Kertokaa muutamalla lauseella, millaisia ajatuksia tuo mieleenne Unescon peruskirjan ajatus: “Koska sodat alkavat ihmisten mielissä, ihmisten mielissä on rakennettava myös rauhan strategiat”.
  4. Millaisiin uusiin puolustus- ja rauhanrakennusstrategioihin olette tutustuneet ja mitä niistä pidätte käyttökelpoisina?
  5. Oletteko tietoinen gusp.org -sivulla kuvatuista rauhanomaisista, aseettomista ”aivolähtöisistä” koulutusratkaisuista, joilla on tutkitusti saavutettu menestystä erilaisten konfliktien ratkaisussa? (Esite aiheesta: https://www.gusp.org/brochures/).
  6. Voisitteko ajatella edistävänne tämän tyyppisten ratkaisujen käyttöönottoa tai kokeilua Suomessa?

Kysymykset lähetetään ehdokkaille 20.9. mennessä ja ehdokkaiden vastauksia julkaistaan tällä sivulla alkaen 10.10. Vastaukset julkaistaan tällä sivulla siten, että kunkin ehdokkaan vastauksista koostetaan oma artikkeli. Artikkelit julkaistaan muutaman päivän välein, arvotussa järjestyksessä.

Julkaisusarjan lopuksi koostamme yhteenvedon, jossa teemme asiantuntijoiden opastamana oman vertailumme kaikista presidentinvaaliehdokkaista – ja valitsemme heistä kolme parasta. Vertailuun pääsevät mukaan myös ehdokkaat, joilta emme saa vastauksia ajoissa.

Asko on monipuolisesti yhteiskunnasta, sen hyvinvoinnista, ilmapiiristä ja elinvoimasta kiinnostunut osa-aikainen sisällöntuottaja ja tapahtumakoordinaattori Saimaan Salosaaresta Ruokolahdelta.

Lue lisää

Kommentoi

Scroll to Top