Psykologian tohtori David Orme-Johnson: meditaatioryhmä säästi satojatuhansia ihmishenkiä

David Orme-Johnson on pitkän linjan meditaatiotutkija. Psychosomatic Medicine -lehti julkaisi hänen ensimmäisen tutkimuksensa aiheesta jo 1970-luvun alussa. Vuosikymmeniä kestäneellä tutkijan ja psykologian professorin urallaan hän on ollut mukana kymmenissä meditaation vaikutuksiin liittyvissä tutkimuksissa. Monia niistä on julkaistu arvostetuissa tiedelehdissä. NIH (National Institutes of Health) on myöntänyt Orme-Johnsonille erityistunnustuksen hänen kyvyistään esitellä meditaation vaikutuksia. 

Orme-Johnson on perehtynyt tutkimuksissaan sekä meditaation yksilövaikutuksiin että myöhemmin urallaan myös meditaation sosiologisiin vaikutuksiin. Sosiologiset vaikutukset ovat innostaneet häntä niin paljon, että hän on jatkanut aiheen parissa myös eläkkeelle siirryttyään. Seuraavassa on lyhyt tiivistelmä Orme-Johnsonin artikkelista, jossa käsiteltiin Transsendenttista Meditaatiota harjoittavan ryhmän vaikutuksia Yhdysvaltain hyvinvointitilastoihin. Tutkimuksessa analysoitiin tilastoja kaikkiaan 17 vuoden ajalta. Tämän aikajakson sisällä oli neljän vuoden ”interventiojakso”, jona aikana Yhdysvaltain Iowassa oli koossa yli 1700 hengen meditoijaryhmä.

*******

Tietoisuuden kenttävaikutuksista on viime vuosina esitetty useita erilaisia käsityksiä. Laajimmin niistä on käytännössä testattu ns. Maharishi-ilmiötä, jonka mukaan jokainen yhteiskunnan yksilö vaikuttaa kollektiiviseen tietoisuuteen. Kollektiivinen tietoisuus puolestaan vaikuttaa jokaisen yksilön elämään ja ohjaa kansakunnan elämän suuntauksia. Teorian mukaan yksilön tietoisuuden tila on aina merkityksellinen osa yhteiskunnan kokonaisilmapiiriä ja vaikuttaa siihen. 

Yli 600 tutkimusta on dokumentoinut, että Transsendenttinen Meditaatio ja sen edistynyt muoto TM-Sidhi-ohjelma lisäävät yksilön ”koherenssia”, mikä näkyy aivojen integraation, terveyden, kognitiivisten kykyjen ja käyttäytymisen tasapainottumisena ja paranemisena. 

Viisikymmentä  tutkimusta osoittaa, että nämä ”koherentimmat” yksilöt levittävät tasapainottavaa vaikutusta koko yhteiskuntaan. Tämä näkyy konfliktien vähenemisenä ja elämänlaadun paranemisena. 

World Journal of Social Science -julkaisussa viime vuoden lopulla ilmestyneessä tutkimuksessa arvioitiin Yhdysvalloissa toteutetun väestötason terveysintervention tehokkuutta aikasarja-analyysin avulla. Ydinlöydös oli, että kaikki kahdeksan yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvää indeksiä kehittyivät intervention aikana myönteisemmin kuin vertailujaksojen aikana. 

Yhteiskunnan stressitasoon viittaavat indikaattorit laskivat merkittävästi: henkirikokset, raiskaukset, törkeät pahoinpitelyt, ryöstöt, lapsikuolleisuus, huumekuolemat, liikennekuolemat ja lasten tapaturmaiset kuolemat kääntyivät kaikki myönteiseen suuntaan intervention käynnistyttyä vuosina 2006 – 2007.

Ryhmän kokonaisvaikutus oli merkittävä. Meditaatioryhmän lasketaan ehkäisseen mm. lähes 30 000 murhaa, yli 50 000 raiskausta, yli 900 000 törkeää pahoinpitelyä ja lähes 80 000 huumekuolemaa. Tutkijat laskivat ryhmän säästäneen kokonaisuudessaan lähes 400 000 ihmishenkeä.

Interventio jatkui vuoteen 2011 asti. Yli 1700 hengen meditaatioryhmän vaikutus näkyi myönteisesti vielä interventiojakson jälkeen, mutta ryhmän pienennyttyä alle puoleen teorian mukaisesta kynnysarvosta, sen vaikutus loppui ja kaikki indikaattorit palasivat suurin piirtein entisille käyrilleen.  

Vuosia kestänyt interventio toteutettiin yksityisrahoituksella. Howard ja Alice Settlen perustama säätiö kustansi stipendejä kokeeseen osallistuville tuhansille meditaation harjoittajille kaikkiaan 75 miljoonalla dollarilla. 

David Orme-Johnson pitää 75 miljoonaa isona summana, mutta kertoo, että jo kymmenen prosentin lasku rikollisuudessa säästäisi Yhdysvalloille noin 200 miljardia dollaria vuodessa. Orme-Johnson toivoo tutkimuksen johtavan ilmiön laajempaan soveltamiseen. Verrattain pienillä kustannuksilla on mahdollista koota yhteen jopa 10 000 hengen ryhmä. Tämän kokoinen ”koherenssiryhmä” voisi hänen mukaansa vaikuttaa myönteisesti koko maailman hyvinvointi-indekseihin.

Lue aiheesta lisää: 

https://community.thriveglobal.com/a-seventeen-year-landmark-study-finds-that-group-meditation-decreases-u-s-national-stress/

https://www.worldhealth.net/news/17-year-landmark-study-finds-group-meditation-decreases-national-stress/

Asko on monipuolisesti yhteiskunnasta, sen hyvinvoinnista, ilmapiiristä ja elinvoimasta kiinnostunut osa-aikainen aktivisti, sisällöntuottaja ja tapahtumakoordinaattori Saimaan Salosaaresta Ruokolahdelta.

Lue lisää

Kommentoi

Scroll to Top