Uusi ajattelu käyttöön Lähi-Idässä

Brutaali sota Lähi-idässä on käynnissä ja sen pelätään jopa laajenevan. Niin moni meistä soisi rauhan koittavan ja ainakin jonkinasteisen sovun löytyvän.

Olisi kovin polleaa sanoa, että tiedän keinon, miten sinne tehdään rauha. Ei ole kuitenkaan liioiteltua sanoa, että on olemassa edullinen, väkivallaton keino, jonka avulla konflikteja alueella on menestyksellisesti rauhoitettu useaan otteeseen.

Seuraavassa lyhyt yhteenveto tietoisuuslähtöisen rauhanteknologian kokeista Lähi-Idässä

Yksi tärkeimmistä aivo- tai tietoisuuslähtöisiä rauhan ratkaisuja testaavista kokeista tehtiin Israelissa elo-syyskuussa 1983.

Ennen tutkimusta ennustettiin, että meditoijien ryhmäharjoitukset Jerusalemissa vähentäisivät kollektiivista stressiä Israelissa ja Libanonissa, mikä ilmenisi tiettyjen tunnuslukujen muutoksina positiiviseen suuntaan. Tunnusluvut olivat:
– rikosten, liikenneonnettomuuksien ja tulipalojen määrä Israelissa;
– pörssikurssien kehitys Israelissa;
– kansallinen ilmapiiri Israelissa arvioituna paikallisten sanomalehtien sisältöanalyysin kautta, jonka suoritti ulkopuolinen tutkija; sekä
– sotakuolemat Libanonissa.

Tunnusluvuista laskettiin yhdistetty elämänlaatuindeksi, jonka vaihtelut on esitetty kuvassa alla. Ohuempi viiva kuvaa meditoijaryhmän kokoa.

Tutkimussuunnitelma esitettiin etukäteen riippumattomalle arviointilautakunnalle. Aineiston aikasarja-analyysi paljasti sen, mikä näkyy kuvastakin: koherenssiryhmän koko ja elämänlaatuindeksi korreloivat merkitsevästi keskenään. Tarkempi analyysi kertoi edelleen, että elämänlaatuindeksi seurasi ryhmän kokoa, eikä päinvastoin, mikä tukee tuloksen kausaalista tulkintaa. Ryhmän ollessa suurimmillaan sodan intensiteetti väheni 34% ja sotakuolemat 76%. Tutkimus julkaistiin vuonna 1988.

Myöhemmin Libanonin konfliktin tutkimus laajennettiin käsittämään päivittäinen aikasarja-analyysi 27 kuukauden ajalta, jolloin oli järjestetty kaikkiaan seitsemän TM-harjoittajien kokoontumista, jotka olivat riittävän suuria suhteessa etäisyyteen Lähi-Idästä, jotta ne teoriassa – prosentin neliöjuuri-kaavan perusteella – voisivat vaikuttaa sotatilanteeseen. Analyysissä todettiin, että perustasoon verrattuna niiden 93 päivän aikana, jolloin kokoontumiset olivat riittävän suuria vaikuttaakseen Libanonissa, havaittiin seuraavaa:
a) osapuolten välinen yhteistyö lisääntyi 66%,
b) konfliktin taso laski 48%,
c) sotakuolemat vähenivät 71%, ja
d) haavoittumiset vähenivät 68%.

Näistä muuttujista yhdistetty rauha/sota-indeksi osoitti, että kukin seitsemästä kokoontumisesta vaikutti merkitsevän positiivisesti sotatilanteeseen (kuva alla). Mahdolliset muut selittävät tekijät voitiin perustellusti sulkea pois.

Testattuja ja toimivaksi osoitettuja keinoja kannattaisi tällaisessa tilanteessa ainakin kokeilla. Riippumatta siitä ymmärretäänkö niiden toimintamekanismeja vielä täysin vai ei.

Voisiko maailmalla maineikkaana rauhanturvaajana tunnettu Suomi ottaa huomattavasti aktiivisemman roolin tilanteen rauhoittamiseksi? Tässä artikkelissa esitellyn muutaman kuukauden mittaisen rauhaintervention Lähi-Idässä voisi kustantaa jopa joku varakas säätiö tai monimiljonääri. Kustannuksien osalta puhutaan sodan kuluihin verraten varsin pienistä summista.

Alueella suoritettujen kokeiden perusteella jo parinsadan ”rauhanturvaajan” avulla tilanne paranisi huomattavasti. Toki suurempi ryhmä olisi parempi ja rauhanturvaajien tulee tietysti olla koulutettuja tietoisuus- tai aivolähtöisen rauhanturvaamisen asiantuntijoita.

Lue lisää: Tietoisuuden kenttäluonne ja Maharishi-ilmiö (tämän artikkelin päälähde) tai Global Union of Scientists for Peace

Lopuksi elokuvasuositus: Katso Yle Areenan tosipohjainen Official Secrets, niin näet millaista voi joskus olla päättely ja päätöksenteko sotien taustalla. HUOM: poistuu Areenasta 31.10.2023. Sen jälkeen löytyy esim. Elisa Viihteeltä

Asko on monipuolisesti yhteiskunnasta, sen hyvinvoinnista, ilmapiiristä ja elinvoimasta kiinnostunut osa-aikainen sisällöntuottaja ja tapahtumakoordinaattori Saimaan Salosaaresta Ruokolahdelta.

Lue lisää

Kommentoi

Scroll to Top