Miksi kyyhkynen löytää kotiin ja tuhansien lintujen parvi pysyy muodossaan?

Näillä sivuilla esitetty kenttäparadigma on monelle lukijalle uusi. Suomalaisten tiedotusvälineiden valtavirrassa on uusien paradigmojen käsittely jäänyt viime vuosina ylipäätään varsin vähälle – on sitten kyse psykologian, biologian, neurotieteiden tai CAM-hoitojen* piirissä esiin tulleista ilmiöistä. Kiinnostavia esimerkkejä tieteen piirissä viime vuosina keskustelua herättäneistä kenttäteorioista ovat morfologinen kenttä ja biokenttä. Morfologinen kenttä** on Rubert Sheldraken luoma käsite ja biokentät laajasti erilaisia energiahoitoja tutkineiden lääkäreiden ja fyysikoiden 1990-luvulla käyttöönottama käsite. Universaali energiakenttä ja inhimillinen energiakenttä ovat käsitteitä, joiden avulla on selitetty esim. tutkimusta syöpäsolujen reagoinnista energiahoitoihin.

Morfologinen kenttä yrityksenä selittää eläinten käsittämättömiä kykyjä

Morfologisen kentän käsitteen jo 1980-luvulla luonut Rupert Sheldrake halusi opiskella biologiaa ymmärtääkseen paremmin niitä luonnon ilmiöitä, joita ei mitenkään pystynyt selittämään. Kirjansa ”Miksi koirasi tietää, milloin olet tulossa kotiin” johdannossa Sheldrake kertoo, miten häntä jo lapsena kiinnosti erikoiset luonnonilmiöt, esimerkiksi se, kuinka kummassa kyyhkyset osaavat löytää kotiin niin pitkien matkojen päästä.

Sheldrake valmistui myöhemmin biokemian tohtoriksi, mutta ei omien sanojensa mukaan vielä valmistuttuaankaan ymmärtänyt yhtään enempää kyyhkysten kyvyistä. Hän harmitteli sitä, että opintojen sisältö koostui paljolti vain eliöiden leikkelystä, mutta ei antanut syvempää ymmärrystä niistä asioista, jotka häntä todella kiinnostivat. Myöhemmin hän alkoi itse tutkia näitä ”käsittämättömiä” luonnon ilmiöitä.

Sheldrake on vuosien saatossa tehnyt kiinnostavaa tutkimusta monien sellaisten aiheiden parissa, joita ei aiemmin ole pidetty kurantteina tutkimuskohteina. Sheldrake on tutkinut muun muassa lintu- ja kalaparvien käsittämätöntä symmetriaa – sitä, miten jopa kymmenet tuhannet linnut parvessa lentäessään toimivat ikään kuin yhtenäisinä organismeina, ja reagoivat parven liikkeisiin jopa nopeammin kuin aistien välittämät impulssit kulkevat niiden hermostoon. Hän on tutkinut myös ihmisten intuitiivista kykyä aistia tuijotusta sekä useita muita telepaattisina pidettyjä ilmiöitä. Sheldrakea tituleerataankin usein parapsykogian tutkijaksi – ja yleensä, kun hänestä kirjoitetaan, muistetaan aina mainita, että hänen tutkimusnäyttönsä ovat kiistanalaisia.  (Toim. huom: Tietysti uusi, jopa vallankumouksellinen tutkimus on aina, ainakin ensin, kiistanalaista.)

Googlen Tech Talks -luentosarjaan kuuluneella luennollaan Sheldrake kertoo hauskasti siitä, miten häneltä menneinä vuosina pyydettiin näyttöjä teoriansa tueksi. Nyttemmin, kun näyttöjä on tullut, on Sheldraken mukaan palattukin kritisoimaan hänen teoriaansa.

Suomeksi Sheldraken teorioista ja tutkimuksista on vähän materiaalia, mutta kaikille englanninkielisille materiaalia löytyy paljon. Tämän artikkelin lopussa muutama lähde.

Biokenttä ja inhimillinen energiakenttä saattavat selittää energiahoitojen tuloksia

Biokenttäteoriaa (Biofield) tutkineet National Institutes of Health (NIH) –organisaation tutkijat esittävät, että monissa hoitotapahtumissa ainakin osittain työskennellään sellaisten energioiden ja voimien välityksellä, joita ei vielä täysin ymmärretä. Osa ilmiötä tutkineista näkee, että biokentillä voi olla yhteys sähkömagnetismiin, mutta yleisempi käsitys näyttää olevan se, että kyse on kentästä ja energioista, joita ei vielä täysin pystytä selittämään. Perinteisenä itämaisena käsitteenä näille hoitotyössä ilmeneville vaikutuksille on käytetty esim. ki-energiaa (chi-energy).

Global Advances in Health and Medicine –lehti (GAHMJ) omisti biokentille yhden kokonaisen erikoispainoksen. Lehdessä valaistaan biokenttäkäsitettä filosofian, psykologian, kliinisen tutkimuksen, fysiikan ja sosiologian näkökulmista. Yhteistä tutkijoiden näkemyksille on se, että he kokevat olevansa jonkin todella suuren lääketieteellisen löydöksen äärellä. Tohtori Mary Jo Kreitzer vertaa biokenttäkäsitteen merkitystä siihen, kun lääketieteen toimijat alkoivat huomata käsienpesun ja hygienian merkityksen hoidon tärkeänä osana tai beetasalpaajien arvon sydänsairauksien hoidossa. Jo Kreitzer kirjoittaa, että suhtautuminen näihin löydöksiin oli alkuvaiheessa hyvin samantyylistä kuin suhtautuminen biokenttiin tällä hetkellä.

Barbara Brennan School of Healing käyttää ihmisen hyvinvointiin vaikuttavista kentistä käsitteitä universaali energiakenttä (Universal energyfield, UEF) ja inhimillinen energiakenttä (Human energyfield, HEF). Laitoksen tutkijat ovat tehneet tutkimuksia energiahoitojen ”kenttä”vaikutuksesta in vitro-olosuhteissa säilytettyihin syöpäsoluihin. Tutkijoiden mukaan merkitsevä etävaikutus voitiin rekisteröidä.

*CAM – Complementary and Alternative Medicine on kansainvälisesti käytetty termi terveydenhuoltojärjestelmien ulkopuolelle sijoittuvista hoitomuodoista. Asiallista tekstiä CAM-hoitojen yleisistä tutkimusnäytöistä ja paradigmoista löytyy esim. Pauliina Aarvan blogista

**Morfologisen kentän ohella ilmiön yhteydessä käytetään usein termejä morfinen kenttä tai morfinen resonanssi. Sheldraken perusajatus on se, että morfisen kentän kautta ihmisten ja eliöiden välille rakentuu yhteys, jonka kautta voidaan välittää informaatiota.

Lähteitä:

Rubert Sheldraken luento sarjassa Google Tech talks: https://www.youtube.com/watch?v=JnA8GUtXpXY
Rubert Sheldraken kotisivu: https://www.sheldrake.org/
Rupert Sheldrake – mind fields, consciousness and 7th sense telepathy: https://www.youtube.com/watch?v=thFacdSOX5Y
Suomeksi Sheldrakelta on ilmestynyt kirja ”Miksi koirasi tietää, milloin olet tulossa kotiin”
Lintuparvien liikkeistä: https://www.stara.fi/2017/11/30/valtava-lintuparvi-taytti-taivaan-valokuvassa-taydellinen-ajoitus/
Hieno video yhtenäisistä lintuparvista: https://vimeo.com/241007433

Biofield, Science and Healing, erikoispainos biokentistä: https://www.chi.is/biofield-science-and-healing-special-issue/?fbclid=IwAR0RjiS_Wv5GpFyeBoIXXbX50D5ZXy7K14JiSoWWOOZVKBBehfV4_F82j00

Pieniä tekstipäivityksiä tehty 24.7.2023 Brennan Schoolin kokeista kertovaan kappaleeseen

Asko on monipuolisesti yhteiskunnasta, sen hyvinvoinnista, ilmapiiristä ja elinvoimasta kiinnostunut osa-aikainen aktivisti, sisällöntuottaja ja tapahtumakoordinaattori Saimaan Salosaaresta Ruokolahdelta.

Lue lisää

Kommentoi

Scroll to Top